หน้าแรก

ติดต่อเรา

The Final Blade (2018) องครักษ์ดาบสุดท้าย

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มเสื้อแพรซึ่งเป็นองครักษ์ที่คอยปกป้องดูแลของวิเศษอย่างจอกไก่แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งของชิ้นนี้นั้นก็ได้ถูกขโมยไปจนเมื่อเข้าสู่ช่วงปัจจุบันนี้นั้นเรื่องราวนี้ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งทำให้มีเสื้อแพรคือกลุ่มองครักษ์ที่จะปกป้องก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในทางด้านของโจรเมื่อได้ยินข่าวคราวเช่นนี้แล้วนั้นก็ต้องการที่จะครอบครองมันและเด็กหนุ่มอย่างม่อสุนเขานั้นเคยได้รับความช่วยเหลือจากองครักษ์เสื้อแพรเมื่อองครักษ์นี้ตกอยู่ในอันตรายเขาก็ได้พร้อมที่จะเข้าไปปกป้อง